הסרה מרשימת תפוצת MASSMAIL של אוניברסיטת בן גוריון

כניסה למערכת
User Name שם משתמש
Password סיסמא
I.D. תעודת זהות